Buitenschoolse Opvang

We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is, waar kinderen zich in kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen , leren en spelen van kinderen stopt niet na onderwijstijd. Daarom zetten wij ons als school in om buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden. U kunt bij verschillende organisaties in de wijk Rijpelberg terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang van uw kind(eren), maar Talentrijk heeft een goede relatie met onze opvangpartner Spring Kinderopvang.

Bonte Betuwe
De BSO is gevestigd in een lokaal van locatie Betuwehof.
Betuwehof 10
5709 KP  Helmond
Tel.nr: 06-50909103
E-mail: bontebetuwe@spring-kinderopvang.nl
Manager Kindcentrum: Marianne Peeters

De BSO is op ma, di, do geopend voor school vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur.
Op woe en vrij is de opvang geregeld samen met de kinderen van de Rakt.

Voor meer info tel (088) 20 88 208 of mail naar: klantenservice@spring-kinderopvang.nl
Website Spring Kinderopvang: www.spring-kinderopvang.nl


Buiten het schoolgebouw aan de Betuwehof zijn nog drie aanbieders voor kinderopvang:

Kinderopvang de Sleutel (BSO +KDV)
Groningenhof 4
5709 CA Helmond
Tel.nr: 0492-516013 of 06-55794828
Email: info@kinderopvangdesleutel.nl
Website: www.kinderopvangdesleutel.nl

Kinderopvang Peelland, locatie ‘Het Boshuis’
Berkveld 12
5709 AE Helmond
Tel.nr: 0492-511370
E-mail: info@kinderopvangpeelland.nl
Website: www.kinderopvangpeelland.nl

Kinderopvang De Bereboot “Sport en Natuur”
Sportcomplex de Rijpel 3
5709 LB Helmond
Tel.nr: 0492-475009
E-mail: mail@bereboot.nl
Website: www.bereboot.nl

Bovenstaande organisaties hebben hun opvang gehuisvest in de Rijpelberg. U bent uiteraard ook vrij om een andere organisatie (buiten de wijk) te kiezen.