Oudervereniging

Doelstelling
De doelstelling van de oudervereniging Talentrijk is het behartigen van de belangen van alle kinderen. Dit doet de vereniging o.a. door het organiseren van activiteiten en door het bevorderen van deelname van ouders aan het schoolgebeuren.

Ook heeft het verenigingsbestuur het beheer van de door de ouders ingebrachte financiën ten gunste van de kinderen. Deze gelden worden o.a. besteed aan sporttoernooien, Sinterklaas, Pasen, kinderboekenweek, schoolreis, schoolkamp en nog tal van andere activiteiten.

Onze oudervereniging
Onze oudervereniging en telt momenteel 20 Leden. De Oudervereniging komt gemiddeld 8x per jaar bijeen voor een vergadering. Hierbij is ook de directeur aanwezig. Hier bespreken ze samen de voortgang van alle activiteiten. Voor het organiseren van de activiteiten zijn werkgroepen opgesteld, hierin zitten OV leden van beide locaties en teamleden. De werkgroepen werken samen om een activiteit te organiseren. Onder de activiteiten verstaan we Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Avondvierdaagse en Schoolreis.

Ouderbijdrage
De oudervereniging ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging(en) vraagt aan alle ouders een bijdrage van € 30,00 voor deze activiteiten. De regelgeving betreft de ouderbijdrage is vastgelegd in een wet. Wettelijk gezien is deze bijdrage vrijwillig, maar de ouderbijdrage is hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren. Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt namelijk gebruikt voor het jaarlijkse schoolreis. De oudervereniging int zelf de ouderbijdrage en geeft schriftelijke verantwoording aan de ouders, wat er met de contributie wordt gedaan, o.a.:

  • de hoogte van de ouderbijdrage
  • wanneer en op welke wijze de ouderbijdrage geïnd wordt
  • waarvoor de ouderbijdrage nodig is (welke activiteiten worden er ondernomen en wat ze kosten)

Na overleg wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de ouderbijdrage en een begroting vastgesteld.
Wanneer ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Samen kunnen we kijken wat in uw situatie mogelijk is. Ook kunt u contact op nemen met Stichting Leergeld. Wilt u meer weten: www.helmond.leergeld.nl of neem contact op met Stichting Leergeld Helmond, Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ Helmond. ( 0492-522828 of mail: leergeld.helmond@planet.nl )

Contactgegevens
Contact met de oudervereniging: OV@bs-talentrijk.nl

Voorzitter: Nikky Standbridge
Penningmeester locatie Betuwehof: Sharon Marcus
Penningmeester locatie Theo Driessenhof.: Chantal Herijgers
Secretaris: Tonnie Miksch en Drea van Dijk
Notulist: Bianca Sterken