Wat gaan we leren in de Hi/levelgroep

Bij Hi/level werken we aan de hand van leerdoelen die de kinderen voor zichzelf bepalen. Aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar vullen de kinderen een lijst in met doelen. Die doelen gaan over leren leren, leren denken, leren leven met jezelf en de ander. Uit elk van de drie gebieden kiezen de kinderen een leerdoel. Alle activiteiten die we bij Hi/level doen, hebben te maken met deze leerdoelen.

Hieronder staan per leergebied een aantal voorbeelden van activiteiten die we gedaan hebben of gaan doen:

Leren leren
Woorden leren in een vreemde taal (Spaans, Zweeds enz)
Leerstrategieën ontwikkelen (mindmappen, samenvatten)

Leren denken
Inzicht in denkstrategieën (praktisch, analytisch, creatief denken)
Inzicht in de negen intelligenties
Wedstrijd spel ontwerpen
Project VO: programmeren
Vooruitwerklab
Kapla-opdrachten

Leren leven
Filosoferen
Samenwerken aan opdrachten
Discussiëren
Presenteren