Gezonde School

Gezond, omdat we speciale aandacht hebben voor gezonde voeding en sport.

Taalschool

 Taalschool, omdat in alle vakgebieden extra aandacht wordt besteed aan het leren van de Nederlandse taal.

Gezonde Taalschool

Gezonde Taalschool, omdat we de kinderen stimuleren om naar elkaar en naar volwassenen respectvol taalgebruik te hanteren.