Pestprotocol

Pesten komt helaas op alle scholen voor, dus ook op Westwijzer. Omdat wij voor elk kind een zo’n veilige mogelijke omgeving willen creëren gaan wij serieus met pestproblemen om, door op de eerste plaats maatregelen te nemen waarmee we het pesten proberen te voorkomen. Mocht het echter tot pesten komen, zal het probleem zo snel en effectief mogelijk worden aangepakt. Hiervoor is een pestprotocol opgesteld:

Kaft pestprotocol