Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019

Voor algemene vragen
kunt u e-mailen naar:
PO@swv-peelland.nl

Of bellen naar:
Telefoon 0492-511232

Website:
http://po.swv-peelland.nl/

Bezoekadres:
Berkveld 19
5709 AE  HELMOND

Postadres:
Postbus 551
5700 AN  HELMOND