Westwijzer WereldOnderzoekers

Westwijzer Wereldonderzoekers

Al een aantal jaren kunnen de leerlingen van Westwijzer een naschools aanbod volgen bij het T+LAB (cultuur en samenleving) en bij JIBB (sport). Daar is nu een derde mogelijkheid bij gekomen: Westwijzer wereldonderzoekers.

Het programma van Westwijzer Wereldonderzoekers sluit zoveel mogelijk aan op dat waar de school mee bezig is. De inhoud is afgestemd op de volgende drie leergebieden: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs. Tijdens een blok van zeven weken staat er een thema centraal met daaraan leer-, doe en ontdekactiviteiten gekoppeld. De resultaten van deze activiteiten bewaren de leerlingen in een portfolio.

Deelnemen aan Westwijzerwereldonderzoekers biedt leerlingen een kans zich nog verder te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken op een speelse en uitdagende manier.