Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen

Om u in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met onze school en u te informeren over het onderwijs op onze school worden er dit schooljaar een aantal informatieochtenden georganiseerd speciaal voor ouders/verzorgers van kinderen die nog 4 jaar moeten worden en nog niet ingeschreven staan.

Ouders waarvan de kinderen al ingeschreven staan op onze school hebben een bevestiging ontvangen met daarin de uitnodiging voor een algemene informatieavond.

Tijdens de informatieochtenden zult u na de informatie een korte rondleiding door school krijgen. De ochtenden zijn van 9.30 uur tot ongeveer 11.00 uur.

De informatieochtenden staan voor dit schooljaar gepland op 21 november 2018, 30 januari 2019.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail naar onze administratie te sturen info@devendelier.nl
Wij verzoeken u om hierin uw adresgegevens, naam en geboortedatum van uw kind te vermelden. U zult dan van ons een  uitnodiging ontvangen via de mail.
Mocht u nog verder vragen hebben dan kunt u ons uiteraard ook telefonisch benaderen 0492-520434.

Wilt u uw kind inschrijven op basisschool de Vendelier (dit kan vanaf 3 jaar). Dan kunt u contact opnemen met adjunct-directeur/zorgcoördinator Yvonne van Heugten (via y.vanheugten@devendelier.nl).

Kinderen jonger als 3 jaar kunt u aanmelden via het aanmeldformulier. aanmeldformulier

Wanneer het kind wat ingeschreven staat 3 en een half is, krijgen de ouders een intakeformulier toegestuurd. We vragen ouders de eerder aangereikte gegevens na te kijken en aan te vullen met actuele informatie. Vervolgens te retourneren zodat wij als school zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling en er eventueel al zaken vooraf besproken/afgestemd kunnen worden.