Bieb op school

Informatie over de BoS (Bibliotheek op School)
De BoS is elke woensdagmiddag geopend van 12.30-13.00 uur. Op beide locaties zijn kinderen en ouders van alle groepen dan van harte welkom om boeken te lenen. Komt u gerust een kijkje nemen!

Biebdagen:
Naast de openingstijden van de BoS op woensdag zijn er biebdagen voor de groepen. Wanneer de biebdag van uw kind plaatsvindt, gaan de kinderen onder schooltijd in kleine groepjes boeken lenen in de bieb. Per groep helpt minimaal 1 ouder (evt. zijn er 2 biebouders per groep om te kunnen rouleren/reserve). De leerkracht doet hiervoor een oproep en ouders kunnen zich bij de leerkracht hiervoor aanmelden. Ouders die in een voorafgaand schooljaar ook al biebouder zijn geweest, geven dit bij aanvang van het schooljaar ook bij de nieuwe leerkracht aan. Voor nieuwe biebouders volgt er een instructiemoment door de leesconsulent van de bibliotheek, of door biebouders die al ervaring hebben met het systeem.

Biebrooster:
Iedere groep mag 8 keer per jaar naar de bieb. Daarvoor is een biebrooster (2018/2019) opgesteld.

Afspraken:
Hieronder vindt u de afspraken met betrekking tot het uitlenen van boeken in de BoS:

 • Biebpasjes voor nieuwe Vendelierkinderen worden uitgereikt op school. Hiervoor geven ouders bij inschrijving toestemming, zodat school de hiervoor benodigde gegevens aan de bibliotheek mag verstrekken. Deze informatie wordt structureel door de administratie van school naar de bibliotheek gestuurd. Voor kinderen die al een abonnement/biebpas hebben, past de bibliotheek de biebpas zo aan, dat deze kinderen ook bij de BoS kunnen lenen;
 • De boeken mogen thuis of op school gelezen worden. Ouders maken hiervoor afspraken met hun eigen kind. Het lenen van de boeken gaat echter altijd onder verantwoording van de ouders/verzorgers;
 • De boeken staan in de bibliotheek ingedeeld op leeftijd en leesniveau. Hierin worden de kinderen wegwijs gemaakt door de vrijwilligers van de bibliotheek.

Om kinderen gericht te adviseren bij de keuze van voor hen geschikte boeken (bijvoorbeeld bij dyslexie of in de keuze wat ouders geschikte onderwerpen vinden, etc..) dienen ouders zelf hun kind te begeleiden en wegwijs te maken tijdens de openingstijden op woensdag;

 • De kinderen kunnen altijd alleen lenen met een biebpas. Op de biebdag van de klas staat er een bakje in de klas waarin de pasjes worden verzameld. Aan het einde van de dag gaat het pasje met de geleende boeken altijd mee naar huis;
 • Er kunnen max. 3 boeken geleend worden op het pasje. De boeken kunnen 4 weken worden geleend;
 • De inleverdatum loopt niet gelijk met de biebdagen. Boeken zullen hoogstwaarschijnlijk tussentijds ingeleverd moeten worden.
 • Voordat er nieuwe boeken worden uitgezocht, dienen de reeds geleende boeken ingeleverd te zijn in de inleverkist bij de ingang van de BoS. Tijdens een biebdag leveren kinderen deze boeken hier ‘s ochtends bij aanvang van de schooldag ook in;
 • De boeken dienen te worden ingeleverd op de locatie waar ze zijn geleend;
 • Kinderen kunnen met hun pas ook lenen bij Bibliotheek Helmond-Centrum. De materialen dienen ook weer te worden ingeleverd waar ze zijn geleend, zodat de collectie van de Bibliotheek op School optimaal blijft;
 • Mocht een pas verloren raken, kunnen ouders contact opnemen met de Bibliotheek Helmond-Peel (centrum). Mocht een nieuwe pas worden aangevraagd (kosten €2,50 voor eigen rekening) dan daarbij vermelden, dat de pas ook gebruikt wordt in BoS van De Vendelier;
 • Voor vragen rondom het uitlenen (niet werkende pas, een herinneringsmail  m.b.t. een nog in te leveren boek, etc.), kunt u op woensdagmiddag binnenlopen bij een van de vrijwilligers in de BoS. Zij kunnen u wellicht helpen of anders kan contact worden opgenomen met Bibliotheek Helmond-Peel;
 • Informatie (rooster biebdagen en afspraken) m.b.t. de BoS kan worden nagelezen op de website van de school. Ga naar Bieb op school;
 • Uitleenvoorwaarden conform uitleenvoorwaarden Bibliotheek Helmond-Peel (zie site
 • http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/abonnementen-en-tarieven1.html).

Wij wensen iedereen heel veel leesplezier toe!!!