Hi Level

Elke donderdagochtend ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar in de Hi/Levelgroep en werken deze leerlingen aan uitdagende activiteiten en programma’s waaraan duidelijke doelen gekoppeld zijn zoals Spaans, filosofie, sociaal emotionele ontwikkeling en projectwerk. Het ‘leren leren’ staat centraal. Deze leerlingen zijn het vaak niet gewend om in een uitdagende omgeving tot leren te komen. Meestal hebben ze voldoende aan het horen van de instructie om zich iets eigen te maken. Er echt iets voor moeten doen is een ervaring die ze te weinig opdoen. Motivatieproblemen en onderpresteren kan dan het gevolg zijn. Ook hoogbegaafde leerlingen moeten uitgedaagd worden om tot prestaties en succeservaringen te komen.

Een vreemde taal zoals bijv. Spaans is een voorbeeld van zo’n uitdaging. De leerlingen kunnen dit niet leren door het een keer te horen, daar komt wel wat meer bij kijken. Het leren ervaren en omgaan met het moment dat je een keer niet een antwoord op een vraag weet, het leren omgaan met ontwikkelingsgelijken en het leren van ‘planning en overzicht’ staan centraal in het aanbod van de Hi/Levelgroepen.

Leerlingen voelen zich in de Hi/Level groepen gezien en erkend. Dat alleen al maakt dat het welbevinden van de leerlingen enorm groeit, wat een positieve invloed heeft op de beleving van het ‘reguliere’ aanbod in de rest van de week.

Hi/Level is niet een vervanging voor wat er in de klas gebeurt, het is een extra aanbod bovenop het compact en verdiepende/verrijkende werk in de klas.