Ouderraad

De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten van De Vendelier allerlei activiteiten die iets extra’s toevoegen aan de normale schooldagen. Dit doen wij met Sinterklaas, Kerstmis, het schoolproject, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en de jaarlijkse schoolreis.

Organisatie
De ouders van de ouderraad komen zo’n 6 keer per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering.Ieder lid zit in een of twee werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren de activiteiten samen met een aantal leerkrachten. Zij komen (vaak direct na schooltijd) bij elkaar om ideeën te bespreken en deze verder uit te werken. Vaak is er behoefte aan hulp van extra ouders. Hiervoor wordt dan een oproep geplaatst in ’t Vaandel.

Klankbord
Ouders uit de ouderraad vormen ook een klankbord voor de directie. Tijdens iedere vergadering is er een lid van het managementteam aanwezig om in te gaan op input vanuit de ouders. Ouders kunnen de leden van de ouderraad benaderen om onderwerpen op de agenda te zetten.

Samenstelling

 • Boukje Froeling– voorzitter
 • Marion Berkvens – penningmeester
 • Yvonne van Dijk
 • Charles de Groot
 • Janneke van Neerven
 • Loes van de Weijer
 • Anke van de Ven
 • Maria Augusta Orellana
 • Daniëlle van den Broek
 • Heleen Blaauw
 • Bregje Verstijnen
 • Ruud van de Weijer
 

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen financieren, vragen we de ouders per kind een vrijwillige bijdrage. Hiervoor ondertekenen ouders bij aanmelding van hun kind(eren) een overeenkomst. Deze bijdrage bedraagt € 42 per jaar en wordt via automatische incasso in twee termijnen geïnd.

Voor kinderen die tussentijds instromen geldt:

Tussen 1 januari en 1 april: € 29

Vanaf 1 april: € 23

Als u besluit deze bijdrage niet te betalen, kan uw kind niet meedoen aan bepaalde uitstapjes of vieringen. Voor het kind vindt dan een vervangende onderwijsactiviteit plaats.

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen of belangstelling hebben voor een functie binnen de ouderraad, neemt u dan contact met Boukje Froeling: or@devendelier.nl