Regels en afspraken

Gedrag
Buiten spelen moet leuk zijn voor iedereen. Dat betekent dat er bij spelletjes altijd rekening gehouden moet worden met de andere kinderen op de speelplaats. Spelletjes, waarvan de leerkracht denkt dat ze gevaar opleveren voor anderen, worden verboden. Afspraken over het gebruik van speeltoestellen en materialen worden duidelijk uitgelegd en hangen zichtbaar voor iedereen op. Er kan ook wel eens onenigheid ontstaan tussen de kinderen en dat kan leiden tot slaan en / of scheldpartijen. Op onze school willen we kinderen leren op een ander manier problemen op te lossen. We sturen kinderen die slaan of schelden naar binnen om eens goed na te denken. Daarna bespreekt de leerkracht met de leerling hoe het anders opgelost had kunnen worden.

Pesten komt overal voor en hoewel we er alert op zijn, blijft het vaak moeilijk te signaleren. We doen dan ook een dringend beroep op de ouders ons direct te melden als er vermoedens van pestgedrag zijn. We voelen ons als deel van de gemeenschap ook medeverantwoordelijk voor het gedrag van onze kinderen buiten de schoolpoort. We zullen kinderen zeker aanspreken als wij zelf iets opmerken dat niet kan en rekenen op medewerking van ouders als zij iets signaleren.

Speelplaatsregels
Een aantal afspraken gelden voor allemaal in elke pauze: De speelplaats is omheind en dat betekent dat je niet buiten de poort kunt gaan spelen. Als je van de speelplaats af moet om bijvoorbeeld de bal te pakken, dan wordt dat eerst gevraagd en maar één kind mag van de speelplaats af. Dit gebeurt zonder te rennen over de stoep (dus niet over de draad springen) en je kijkt heel goed uit. Je jas heb je aan of hangt aan de kapstok. Voor je naar buiten gaat, moet je hier wel aan denken, want we gaan niet meer naar binnen om de jas te halen of terug te brengen. We leggen ook geen jassen op de speelplaats.
Voor afval staan er bakken.

Sommige spelletjes zijn te wild of gevaarlijk. Het kan dus zijn dat een leerkracht  een spel daarom verbiedt.  Als je binnen moet zijn altijd de leerkracht op de speelplaats toestemming vragen. Je kunt naast zelf bedachte spelletjes spelen met de spullen van de spelwagen.

Verder vind je op de speelplaats twee klimrekken, een basketbaldoel, twee knikkerpotjes, de betonnen poefjes en een bank.

Er wordt alleen gevoetbald op de daarvoor gereserveerde plekken. De kleuters spelen in de zandbak en rijden met de karren. Dit buitenmateriaal wordt na afloop onder het raam gestald en door de laatste groep binnen gezet.

Video-interactie
Regelmatig worden er in groepen opnames gemaakt om bepaalde situaties en/of activiteiten samen te kunnen bespreken. Deze opnames blijven binnen de school en worden na gebruik gewist. Mocht u er bezwaar tegen hebben, meldt u dan bij de leerkracht.

Website
Op onze website staan regelmatig foto’s van kinderen. Ook hier gelden de regels van de privacywet. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind(eren) op onze website komen, laat het de leerkrachten even weten. (zie formulieren).