Rots & Water

Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een sociale competentie-training, waarin kinderen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Kinderen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een rots- of waterhouding moeten worden gekozen. Deze keuze is niet altijd makkelijk, maar wordt eenvoudiger als je gecentreerd bent en gegrond. Bouwstenen van Rots en Water zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Het programma start vanuit een fysieke invalshoek met veel fysieke oefening, waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Het biedt voor iedereen veel plezier, en wordt ondersteund door middel van korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie. Voor deze invalshoek is gekozen omdat kinderen een enorme dosis energie hebben, die uitnodigt tot bewegen. Jongens wordt geleerd hun energie te beheersen en tegelijkertijd verwerven zij meer verbale communicatievaardigheden. Meisjes ervaren dat ook zij kracht en energie hebben en effectief in actie kunnen komen bij stressvolle of bedreigende situaties.

Uit onderzoek blijkt dat Rots en Water pestgedrag voorkomt en/of effectief aanpakt, dat het de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen versterkt en dat het de leerresultaten ten goede komt. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor verdere groei: een kind dat zich veilig voelt, zal contact zoeken met een ander om samen te spelen en samen te zijn.