Schooltijden

De Vendelier is in schooljaar 2009-2010 gestart met het continurooster.

Alle kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school (maandag, dinsdag en donderdag)
Op woensdag eindigt de lesdag voor alle groepen om 12.30 uur
Op vrijdag eindigt de lesdag voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur, de lesdag van de groepen 5 t/m 8 eindigt om 14.30.

Pauzes
locatie Schutsboom
groepen 3-4:    10.00 – 10.15 uur
groepen 5-8:    10.20 – 10.35 uur

locatie Stepekolk
groepen 3-5:    10.15 – 10.30 uur
groepen 6-8:    10.30 – 10.45 uur