SoVa Algemeen

SoVa-training

Op de Vendelier vinden we het belangrijk dat de kinderen  sociaalvaardig zijn en emotioneel sterk in hun schoenen staan. Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld zijn voorwaarden om naar eigen kunnen te presteren op alle gebieden.

Sommige kinderen kunnen  zich van nature makkelijk aanpassen, maken makkelijk contact en voelen zich snel ergens op hun gemak. Anderen hebben hierbij meer hulp nodig. Dit doen we dagelijks in de klas bijvoorbeeld tijdens leefstijllessen, kringgesprekken enz. Voor een aantal kinderen is dit niet voldoende. Zij hebben extra hulp en oefening nodig. Dit bieden wij aan tijdens de SoVa-training (speelpraatgroep). We oefenen hierbij bijvoorbeeld vragen stellen, complimenten geven, emoties uiten en bij anderen herkennen, stevig in je schoenen staan en je boosheid reguleren.

Welke kinderen komen in aanmerking voor SoVa-training?

Op school worden de kinderen geobserveerd, volgen we de kinderen (leerlingvolgsysteem) en bespreken we resultaten en onze bevindingen met ouders. Komt in een aantal jaren na elkaar naar voren dat een leerling moeite heeft met de sociale en emotionele ontwikkeling, kan dit aanleiding zijn om de leerling aan te melden voor SoVa-training. Gezien de aard van de training kunnen kinderen hieraan meedoen vanaf groep 5. Deze training is niet bedoeld voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis.

Ook u als ouder kunt bij de leerkracht aangeven wanneer u zorgen hebt over de sociale-emotionele ontwikkeling van uw kind. Dit kan in het algemeen, maar natuurlijk ook wanneer er grote veranderingen plaatsvinden in de thuissituatie waar een kind (veel) last van heeft, na bijvoorbeeld een scheiding.

Tijdens een schooljaar vinden 1 of 2 trainingen plaats. Voorafgaand aan de 10 bijeenkomsten (die onder schooltijd plaatsvinden) wordt een ( verplichte) informatieavond gehouden voor de betreffende ouders. Vervolgens is er een intake-gesprek, krijgen de ouders na elke bijeenkomst een kort verslagje via de mail en vindt er halverwege de training een tussenevaluatie plaats. Tenslotte wordt de training afgesloten met een eindevaluatie. Leerkrachten van de kinderen ontvangen deze eindevaluatie, zodat ze  in de klas nog beter met het kind om kunnen gaan. Dit is natuurlijk een van de voordelen van het geven van deze training  op de eigen school.

Enkele maanden na de training is er nog een terugkom bijeenkomst voor kinderen die de training afgerond hebben.

De training wordt gegeven door twee leerkrachten van de school: Jarmilla Maessen en Mayke vd Eijnden. Voor verdere info kunt u altijd met hen contact opnemen.