Veilige school

Certificaat Veilige School

Onze school verdient het certificaat omdat:

  • het percentage gepeste leerlingen minder dan 4% is;
  • er een aantoonbaar geïmplementeerd pestprotocol aanwezig is en onze school een preventief pestbeleid voert;
  • ‘de sociaal veilige school’ structureel onderdeel is van de agenda. Meer weten?      Kijkt u dan naar de in briefvorm gepubliceerde veiligheidsonderzoeken op onze website. Of klik hier.