Inspectieverslag

De rapporten die u hier kunt openen, zijn rapporten gebaseerd op een jaarlijks onderzoek en een periodiek kwaliteitsonderzoek (uitgebreid onderzoek) waarbij alle kwaliteitsaspecten werden bekeken. Dit zijn rapporten die tot 2011 zijn verschenen.

Inmiddels is de inspectie overgegaan op een andere manier van toezicht houden: risicogericht toezicht. Dit betekent dat de mate van toezicht per school kan verschillen. Het toezicht is op maat: hoe groter de risico’s op een school, hoe intensiever het toezicht. Weergeven hoe een school ervoor staat, kan daarom niet meer op een standaardwijze gebeuren.

Sinds het najaar van 2008 treft u op de site van de onderwijsinspectie ook de Toezichtkaart aan, waarin u kunt vinden hoe goed een school het doet.

Deze vervangt de Kwaliteitskaart. De beoordeling van onze toezichtkaart wordt hieronder weergegeven.

Juli 2017

Januari 2014

Maart 2010