Jaarverslagen

In het schoolplan 2011-2015 is als bijlage een tijdpad opgenomen met daarin per jaar vooropgestelde activiteiten. In de bijlage van het schoolplan 2011-2015 worden ook specifiek voor elk komend schooljaar  activiteiten omschreven met het te behalen resultaat. In het jaarverslag maken we de balans op van de uitgevoerde activiteiten.

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2011-2012