Kwaliteitsonderzoek

De rapportage in briefvorm die u hier kunt openen, is een rapportage gebaseerd op een driejaarlijks onderzoek waarbij alle kwaliteitsaspecten worden bekeken. Dit zijn rapportages die tot 2016 zijn verschenen.

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 – 2016

Leerlingtevredenheidsonderzoek 2015-2016

Tevredenheidsonderzoek 2013

Tevredenheidsonderzoek 2011