Wetenschap & Technologie

De samenleving verandert in een steeds hoger tempo, dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt.

De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw, de zogenaamde 21ste Century Skills, dienen aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van een kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij.

Op basisschool De Vendelier willen we hier zoveel mogelijk op anticiperen door onze kinderen kennis te laten maken met de skills die voortvloeien uit zaken zoals Wetenschap & Technologie, Creative/Design Thinking, Ondernemerschap, Programmeren en Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

Dit doen we op een betekenisvolle manier door deze kennis en vaardigheden, zoals o.a. oplossend gericht denken, samenwerken, reflecteren, groepsdoorbrekend werken, presenteren, ICT-geletterdheid, analyseren, communiceren en experimenteren te integreren in ons reeds bestaande visie op onderwijs.