Buitenschoolse opvang

De school heeft, in overleg met de medezeggenschapsraad, de organisatie van de buitenschoolse opvang in handen gegeven van Spring kinderopvang.

De kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen bij de locatie Maraboe aan de Tarbotstraat 18 te Helmond. De opvangtijden zijn van 7.30 uur tot 18.30 uur.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en administratieve afhandeling.

Voor verdere informatie zie www.spring-kinderopvang.nl.