Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Vanaf 6 maart 2017 werken wij volgens een continurooster.
Dit houdt in dat alle kinderen op school lunchen.

De schooltijden zijn hierbij als volgt:

Maandag, dinsdag en donderdag:
Van 8.30 tot 14.45 u.

Woensdag en vrijdag:
Van 8.30 tot 12.30 u.

Dit geldt voor alle groepen.