KC-Mierlohout

Welkom bij kindcentrum Mierlo-Hout

In het hart van Mierlo-Hout bouwen we samen aan een eigentijds kindcentrum waar kinderen en ouders zich thuis voelen. En waar kinderen van 0 -13 jaar in een uitnodigende en uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen en groeien. 

Een team van professionals werkt vanuit een doorgaande lijn en kindgericht aanbod samen aan ontwikkeldoelen. We stimuleren kinderen hun grenzen te verleggen en werken aan vaardigheden als zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en durf. We hebben 100% vertrouwen in de groei van elk kind en ondersteunen hen in het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden voor nu en in de toekomst! 

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op via info@kc-mierlohout.nl of 0492 523701 (locatie Slegersstraat) – 0492 – 534649 (locatie Dolfijnlaan)